čtvrtek 3. ledna 2013

Smutný kýč nového loga Fatahu

Symboly, vlajky, loga a barvy spojované se státními znaky hrají na Blízkém východě velmi důležitou a emocionální úlohu. A snad ještě více toto pravidlo platí v izraelsko-palestinském konfliktu, kde boj o symboly mezi sionistickým hnutím a palestinskými nacionalisty probíhá už od dob počátků britského mandátu v Palestině (20. léta XX. století). Palestinské hnutí Fatah, které vládne na Západním břehu, zveřejnilo k 48. výročí svých aktivit (1. ledna 1965 zaútočil Fatah na transizraelský vodovod) nové logo. To je však „nové“ jen jistou modernizací pojetí grafiky, jinak ale recykluje snad všechny palestinské symboly nejen do kýčovitého a přeplácaného mixu, ale i do značně podivného politického poselství. Nejkontroverznější na celé věci je, že vlastně vůbec neopouští model symboliky log radikálních palestinských hnutí z doby před mírovým procesem. Logo z roku 2013 si tak nemohlo odpustit vyobrazení ústí samopalu a také mapy Palestiny v hranicích Britského mandátu - tedy zahrnující nejen Západní břeh a pásmo Gazy, ale celé izraelské území. To může být chápáno sice i symbolicky jako připomínka Palestiny před rokem 1948, ale zároveň může být radikály vykládáno i jako neuznání existence Izraele v hranicích z let 1948-1967. Taková symbolika není zase až tak překvapivá u Hamásu - avšak u hnutí, které se oficiálně stále hlásí k respektování mírového procesu a principu dvou států, je přinejmenším velmi podivná. Vyobrazení Skalního dómu v centru loga je novinkou. Přináší tak náboženskou symboliku do znaku sekulárně-nacionalistického hnutí. To ale nemusí nutně znamenat větší teologizaci Fatahu, jako spíš pragmatickou snahu více konkurovat bojovné a náboženské symbolice Hamásu. Na novém logu jinak najdeme – kromě samopalu, mapy a Skalního dómu – snad všechny ostatní palestinské symboly:
  • Palestinskou vlajku i čtyři palestinské barvy (červenou, zelenou, bílou a černou, které jsou odvozeny od původních barev vlajky arabského nacionalismu z roku 1916).
  • Černobílou kufíju – arabský šátek, ze kterého udělal palestinský symbol Jásir Arafat.
  • Klíč (symbol palestinských uprchlíků). 
  • Mírovou holubici rozbíjející řetěz, která může být jak symbolem mírového procesu, tak i palestinských vězňů v Izraeli. 
  • Číslo „48“ je nejen výročním číslem Fatahu, ale i symbolem roku 1948 (vznik Izraele a zároveň exodus palestinských uprchlíků), který mnoho Palestinců označuje za An-Nakba (arab. Katastrofa). 
  • Nápis na logu znamená v překladu „stát a vítězství“ (الدولة والانتصار).     
V každém případě loga podobná tomu novému poškozují pozitivní snahy na palestinské straně, a to i proto, že se neustále snaží vyzdvihovat národní identitu na základě křivdy a připomínání legitimity násilného boje. Přitom prozřetelný grafik - i ti kdož logo schvalují - by jistě byli schopní vytvořit silný a zároveň pozitivní symbol. Kýč a recyklace donekonečna opakovaných motivů ve skutečnosti palestinské otázce příliš neprospějí, ba naopak - poskytnou laciný argument odpůrcům palestinské státnosti. 

Pokud vás zajímá více symbolika blízkovýchodních hnutí - v tomto případě hlavně islamistických - doporučuji knížku slovenského religionisty Attily Kovácse:"Alláhovi bojovníci. Vizuálna kultúra radikálnych islámskych hnutí"


Žádné komentáře:

Okomentovat