čtvrtek 12. dubna 2012

Konference Middle East Europe tuto neděli v DOXu

Conference in DOX, Prague - Reflection of the Middle Eastern Conflict in Art, Activism, and Media
15. 4. 2012, 10:30-18:30

Konference Middle East Europe - Reflexe blízkovýchodního konfliktu v umění, aktivismu a médiích
15. 4. 2012 od 10:30 do 18:30

The conference Middle East Europe - Reflection of the Middle Eastern Conflict in Art, Activism, and Media, organised by curators Zuzana Štefková and Tamara Moyzes, seeks to map various approaches to the Middle Eastern conflict and its reflection in art and media viewed from the perspective of artists, activists, visual theorists, and media analysts. The speakers from the “Middle Eastern” as well as “Western” background will cover a plethora of media ranging from printed media and TV broadcasting, to art strategies, activist performances, and film. The conference’s double aim is to critically assess the ways in which the media images of the conflict shape its “substance” and to reflect on the possible impact of the art dealing with the issue. Also, on a more general level, the representation of the Israeli-Palestinian conflict in art is a model example for all art that speaks of political matters. What is at stake here is the ethical role of political art and the related questions such as: What is the consequence of commenting on a problem of which the artist has no personal knowledge? How does a reception of such work change when translated from the country of its origin to the location it deals with and how does this transfer shift its meaning? Is there a fundamental difference between art and activism? Does political art matter? 

Konference nazvaná Middle East Europe, organizovaná kurátorkami Zuzanou Štefkovou a Tamarou Moyzes, se pokouší zmapovat různé pohledy na blízkovýchodní konflikt a jeho reflexi v umění a médiích z perspektivy umělců, aktivistů, teoretiků a mediálních analytiků. Odborníci  z Blízkého východu i ze Střední Evropy se ve svých příspěvcích budou zabývat celou škálou médií od tiskovin a televizního vysílání, přes umělecké strategie až po aktivistické performance a film. Záměrem konference je kriticky vyhodnotit způsoby, jimiž mediální obrazy konfliktu ovlivňují jeho „podstatu“ a ukázat možné reálné dopady umění, které se touto problematikou zabývá. Na obecnější úrovni funguje reprezentace izraelsko-palestinského konfliktu jako modelový příklad pro všechno umění vyjadřující se k politickým záležitostem. V sázce je etická role politického umění a s ní související otázky: Jaké jsou důsledky procesu, kdy umělec komentuje problémy, s nimiž nemá osobní zkušenost? Jak se mění přijetí takového díla, když je přemístěno ze země svého původu do místa, jímž se zabývá, a jak se tímto přesunem změní jeho význam? Je fundamentální rozdíl mezi uměním a aktivismem? Má politické umění na události reálný vliv? A záleží na něm vůbec?

Na konferenci v Praze navážou diskuze a symposia v následujících lokacích: Labor Gallery, Budapešť (duben 2012); Eurient Lipsko (květen 2012); Musrara School Jeruzalém (podzim 2012).
10.30 – 11.00 Registrace
11.00 – 11:15 Zahájení: Tamara Moyzes

11.15 – 12.15 
Doc. Mgr. Attila Kovács, PhD.:
From Text to the Image: Visual Representations of the Palestinian Islamic Movements 
JUDr. PhDr. Marek Čejka, Ph.D.:
Peace activism of religious Jews and media 
Moderátor: Ivona Remundová – Novomestská 

12.15 – 12.30 Přestávka na kávu
12.30 – 14.00
Eva Nováková: The popular struggle against the occupation and its international support, namely the International Solidarity Movement and the Boycott, Divestment and Sanctions campaign    
Shireen Al-Araj: The role of art in non-violent resistence / Nonviolent resistance and art
Moderátor: Ivona Remundová – Novomestská

14.00 – 14.30 Diskuse 
14.30 – 15.30 Oběd 
15.30 – 16.30
Eszter Lazar, Zoltán Kékesi: Embedded Narratives. The Israeli-Palestinian Conflict in two Projects by Róza El-Hassan and László Gergely 
Volker März: All art should be intelligent, political, with humour - art is nescessary to brake taboos - and all taboos should be broken once to have a look through 
Moderátor: Marta Smolíková
16.30 – 16.45  Přestávka na kávu
16.45 – 17.45
Damir Nikšič: Activist art and Ministry of culture 
Shlomi Yaffe: The victim's motive in the Israeli video art 
Moderátor: Marta Smolíková

17.45 – 18.15 Diskuze 
18.15 -  18:30 Závěrečné shrnutí za účasti všech hostů

Žádné komentáře:

Okomentovat