pátek 12. června 2020

Being John Malkovich / V kůži Johna Malkoviche


Kámoši mě včera připomněli jednu 20 let starou kulišárnu, na kterou jsem skoro zapomněl. Ač jsem se sice osobně nikdy nesetkal s Johnem Malkovichem, v roce 2000 se mě při natáčení seriálu "Napoleon" podařilo se stát jeho dublérem. Původně jsem měl být prostý francouzský granátník - komparsista, nicméně pan rejža, kterej chtěl ušetřit nějaký love za Malkoviche, se rozhodl ve scéně rozhovoru Talleyranda (kterého ztělesňoval) s Napoleonem ho zastoupit (jen zezadu) dublérem a dotočit pak jen Malkovichův mluvící obličej zvlášť. Z asi deseti jinochů, kteří se přihlásili, si pan rejža vybral mě skoro okamžitě, prý že zezadu vypadá moje prdel a výška nejvíc jako on :) No a tak se stalo, scéna se natočila na dvoře slavkovského zámku, já dostal místo pětistovky litr (John by byl kapku dražší;) a nikdo netuší, že Malkovich je ve skutečnosti Čejkovich ;) 

Na fotce vlevo su v Taleyrandových hadrech a vedle mě je Luboš Majerčík, který ten kompars tehdy zpískal a vpravo je pak pravej Malkovich v týchž hadrech (bez mantlu) s Napoleonem (Christian Clavier). Dole je pak ta scéna (je na cca 4,45 minutě).

..a pak se stala ještě jedna malá historka o týden později při natáčení v Mikulově, ale o tom zase třeba jindy:) 

My friends reminded me yesterday of a 20-year-old story, which I almost forgot. Although I have never met John Malkovich in person, in 2000 I managed to become his doubler while filming the series "Napoleon". Originally, I was supposed to be a simple stunt French grenadier. But the director, who wanted to save some money for Malkovich, decided that in the scene of a conversation between Talleyrand (whom he embodied) and Napoleon to replace him (but only from behind) with a stuntman and film Malkovich's talking face later separately. From about ten boys who signed up, the director chose me almost immediately, as he said that from behind my ass and height look most like Malkovich :) And so it happened, the scene was filmed in the courtyard of Austerlitz castle, I got 25 dollars instead of twelve (I assume John would be slightly more expensive;) and no one knows that Malkovich is in fact Čejkovich;)

On the left in Talleyrand's rags is me and next is Luboš Majerčík, who invited us to this stunt-event. On the right is the real Malkovich in the same rags (without the coat) with Napoleon (played by Christian Clavier). The below is the mentioned scene (time cca 4:45)


Žádné komentáře:

Okomentovat