středa 1. července 2015

Židé ve víru první světové války

Jews in the turmoil of the WW1.
During WW1 Jews fought in almost all participating armies - including Ottoman, Italian or Serbian. The highest number of Jews fought in Russian army (350 thousand). In German imperial army fought around 100 thousand Jews. There were totally around 250 thousand Jewish casaulties in WW1 including many civilisans, especially in the Eastern Front.


První světová válka byla hlavně soubojem velkých světových mnohonárodních impérií a etnickou či náboženskou linii sledovala jen v omezené míře. V praxi to tak znamenalo, že se pro různá etnika, národy či náboženství stala tato válka bratrovražedným bojem. To byl přesně i případ Židů, neboť členové nejrůznějších světových židovských komunit se najednou ocitli proti sobě v zákopech, na mořích i ve vzduchu takřka na všech jejích frontách a bojištích. S výjimkou některých dálněvýchodních zemí bojujících v první světové válce, je možné narazit na osudy židovských vojáků prakticky ve všech armádách, včetně turecké, srbské či italské. Celkové počty židovských vojáků bojujících na všech frontách není jednoznačně určen, ale jejich počty se pohybují v řádech stovek tisíců, přičemž největší počet vojáků židovského původu působil v řadách ruské armády (až 350 tisíc Židů). Ruští Židé také velmi často zažívali diskriminaci, na což reagovali nenávistí vůči carskému režimu a náklonností k ruským nepřátelům. Němci si byli židovských postojů k ruskému režimu vědomi a pokoušeli se ho tak využít ve svůj prospěch, což celkově stavělo ruské Židy do ještě komplikovanější situace.

Podobně jako československé legie přispěly k zformování Československa, tak i některé židovské jednotky – např. známý „Zion Mule Corps“ v britské armádě – měly podíl na tom, že se vítězné velmoci světové války začaly zajímat o sionismus a hlavně Británie se pak stala hlavním garantem zájmů sionistického hnutí. To byla role, která před válkou připadala nejvíce Německu. Právě tam se pozice Židů po válce začala výrazně zhoršovat. Němečtí Židé, kterých bojovalo za císařské Německo kolem 100 tisíc (12 tisíc jich padlo, 19 tisíc jich bylo v průběhu války povýšeno a 30 tisíc dekorováno válečnými vyznamenáními), byli po válce konzervativními a pro-monarchistickými Němci obviňováni z válečného neúspěchu. Začali být také spojováni s Výmarskou republikou, za níž stáli podle nich ti, kdož „vrazili dýku do zad vlasti“. Boj formujícího se nacistického hnutí proti Výmarské republice tak šel po roce 1918 ruku v ruce s antisemitismem.   
  
O duchovní potřeby vojáků se v bojujících armádách starali vedle polních kurátů a imámů i vojenští rabíni. Jen v německé armádě jich bylo kolem třiceti, přičemž nejznámější z nich, Leo Baeck, vytvořil i modlitební knihu pro židovské vojáky a v roce 1916 vydal polní Bibli.

Celkově zahynulo v první světové válce kolem čtvrt miliónu Židů. Často to ale byli i židovští civilisté, kdo se stávali oběťmi bojů. Ty nejničivější bojiště východní fronty totiž často probíhaly místy, kde žily největší východoevropské židovské komunity. 

Vyšlo v Židovských listech.

Němečtí vojáci procházejí židovským štetlem v Haliči.
German soldiers passing through Jewish shtetl in Galicia.

Rakousko-uherská válečná pohlednice se židovskými motivy.
Austro-Hungarian Jewish-military postcard. 

Němečtí židovští vojáci při oslavě chanuky.
German Jewish soldiers celebrating Chanuka.

Rakousko-Uherská válečná pohlednice karikující židovské brance z Podkarpatské Rusi.
Austro-Hungarian military postcard caricating Jewish conscripts from Carpathoruthenia. 

Židovští vojáci v Osmanské armádě (1915)
Jewish Soldiers in Ottoman Army (1915)

Přislušníci britské Židovské legie u Zdi nářků (1917).
Members of the British Jewish legion visiting Western Wall (1917).

Rabín Leo Baeck - vlevo jako rabín německé císařské armády, napravo uvězněný v Terezíně.
Rabbi Leo Baeck as the German field rabbi - and imprisoned in Theresienstadt.

 Rabín a vojáci německé císařské armády.
German military rabbi and two soldiers. 

Část modlitební knihy rabína Leo Baecka pro židovské vojáky.
Part of the Leo Baeck´s field prayer book for the Jewish soldiers. 

Německá poválečná karikatura odkazující na mýtus "vražení dýky do zad".
German post-WW1 caricature depicting the "Stab-in-the-back-myth". 

Němečtí židovští stíhači a letecká esa někdy malovali na své letouny Davidovu hvězdu. 
Some German fighter aces painted Star of David to their planes. 

Náborový plakát pro židovské vojáky do Britské armády.
Call for the Jewish conscripts to the British army.

Plakát americké židovské charitativní organizace z roku 1918.
Poster of the US Jewish Welfare Board (1918)

Pomník francouzským židovským vojákům u Verdunu. 
Monument of the French Jewish soldiers near Verdun.

Hrob židovského vojáka na jednom z mnoha hřbitovů v okolí verdunského bojiště. 
Grave of the French Jewish soldier near Verdun.

Rabín (uprostřed) a dva polní kuráti německé armády. 
Rabbi (center) and field priests of the German army.

Žádné komentáře:

Okomentovat