úterý 13. listopadu 2012

Konference: Výzkum konce světa

Milenialismus.
Očekávání konce světa v minulosti i současnosti


13. a 14. listopadu 2012
Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

úterý 13. listopadu 2012

První konferenční blok: SOUČASNÝ MILENIALISMUS A JEHO ZKOUMÁNÍ

9:40 Senior Lect. John Walliss, Ph. D., Katedra teologie, filosofie a religionistiky,
Hope University, Liverpool
11:00 Mgr. Zuzana Marie Kostićová, Ph. D., Katedra religionistiky, Husitská teologická fakulta,
Univerzita Karlova v Praze
11:30 Doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th. D., Katedra religionistiky, Husitská teologická fakulta,
Univerzita Karlova v Praze

Druhý konferenční blok: MILENIALISMUS V NOVÉM ZÁKONĚ, KŘESŤANSKÉ TRADICI
A CHILIASTICKÝCH SEKTÁCH

13.30 Prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc., Ústav českých dějin, Filozofická fakulta, Pedagogická
fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Literární akademie Josefa Škvoreckého
14:30 Mgr. František Ábel, Ph. D., Katedra Novej Zmluvy,
Evanjelická bohoslovecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
15:00 Doc. Pavel Milko, Ph. D., Ústav východního křesťanství, Husitská teologická fakulta,
Univerzita Karlova v Praze
15:30 Mgr. Jiří Lukeš, Th. D., Katedra biblistiky, Husitská teologická fakulta,
Univerzita Karlova v Praze
16:00 ThDr. Petr Melmuk, Th. D., Katedra biblistiky, Husitská teologická fakulta,
Univerzita Karlova v Praze

středa 14. listopadu 2012

Třetí konferenční blok: MESIANISMUS V ŽIDOVSTVÍ – MINULOST A SOUČASNOST

9:40 Prof. Moše Idel, Fakulta humanitních věd, Hebrejská univerzita v Jeruzalémě
11:00 JUDr. PhDr. Marek Čejka, Ph.D., Ústav mezinárodních vztahů, Praha
11:30 Mgr. David Biernot, Th.D., Ústav židovských studií, Husitská teologická fakulta,
Univerzita Karlova v Praze

Čtvrtý konferenční blok: MILENIALISMUS A APOKALYPTICKÉ MYŠLENÍ V ISLÁMU

13:30 Assoc. Prof. David Cook, Ph.D., Katedra religionistiky, Rice University, Houston
14:30 Mgr. Daniel Křížek, Ph.D., Katedra blízkovýchodních studií, Filozofická fakulta,
Západočeská univerzita v Plzni
15:00 Mgr. Pavel Ťupek, Ph.D., Ústav Blízkého východu a Afriky, Filozofická fakulta,
Univerzita Karlova v Praze
15:30 PhDr. Bronislav Ostřanský, Ph.D., Orientální ústav Akademie věd ČR v Praze

Žádné komentáře:

Okomentovat