středa 2. prosince 2020

Doporučená literatura v češtině ku studiu Blízkého východu

Častá otázka, kterou dostávám v různých diskusích se týká knížek a textů, které doporučuji ke studiu Blízkého východu. Tak tady některé ty bichle jsou - není to samozřejmě vyčerpávající výčet a je to opravdu jen základ (a navíc teď sem dávám jen ty české a aspoň ještě relativně up-to-date). Občas to zaktualizuju, pokud si na to budu pamatovat :)  ..

Avineri, Š.: Zrození moderního sionismu, Judaika, Praha 2001

Barša, P.: Západ a islamismus – střet civilizací nebo dialog kultur?, CDK, Brno 2001

Beránek, O. (ed.): Arabské revoluce – Demokratické výzvy, politický islám a geopolitické dopady, Academia 2013

Beránek, O.: Saúdská Arábie mezi tradicemi a moderností, Volvox Globator, Praha 2007

Beránek, O.; Ostřanský, B. (ed.): Islámský stát: Blízký východ na konci časů, Academia 2016

Bureš, J; Čejka, M., Daniel, J.: Muslimské bratrstvo v současnosti, Academia 2017 

Buruma, I; Margalit, A.: Okcidentalismus, Lidové noviny, Praha 2005

Čech, L.: Írán a kultura mučednictví, Academia, Praha 2016

Čejka, M.: Korán, meč a volební urna - Zdroje a podoby islamismu, Academia, 2020

Čejka, M.: Izrael a Palestina, Barrister & Principal, Brno 2013 

Čejka, M: Judaismus a politika v Izraeli, Barrister & Principal, Brno 2009 

Čejka, M., Kořan, R.: Rabíni naší doby, Barrister & Principal, Brno 2010 

Čejka, M.:  Encyklopedie blízkovýchodního terorismu, Barrister & Principal, Brno 2007

Černý, K.: Svět politického islámu, Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2012

Černý, K.; Tureček, B.: Význam kmenové společnosti v 21. století, Nakladatelství Lidové noviny 2015

Fiala, P.; Hanuš. J.; Vybíral. J. (eds.): Autorita v abrahamských náboženstvích – náboženské a politické aspekty autority v judaismu, křesťanství a islámu, CDK, Brno 2005

Gombár, E.: Kmeny a klany v arabském Maghribu, Praha, Karolinum 2008

Gombár, E.: Kmeny a klany v arabské politice, Praha, Karolinum 2004

Chapman, C.: Čí je země zaslíbená? Pokračující krize mezi Izraelem a Palestinci, Volvox Globator, Praha 2003

Introvigne, M.: Hamás – Islámský terorismus ve Svaté zemi, Vyšehrad, Praha 2003  

Juergensmeyer, M.: Teror v mysli Boží – globální vzestup náboženského násilí, CDK, Brno 2007

Kepel, G.: Válka v srdci islámu, Karolinum, Praha 2006

Kepel, G.: Boží pomsta – křesťané, židé a muslimové znovu dobývají svět, Atlantis, Brno 1996

Kovács, A.: Alláhovi bojovníci: Vizuálna kultúra islámskeho radikalizmu, Chronos, Bratislava 2009

Kropáček, L.: Na cestě k porozumění Orientu a Africe: Vybrané texty z let 1964-2016, Karolinum, Praha 2018  

Kropáček, L.: Duchovní cesty islámu, Vyšehrad, Praha 2015

Kropáček, L.: Islám a Západ – Historická paměť a současná krize, Vyšehrad, Praha 2002  

Kropáček, L.: Blízký východ na přelomu tisíciletí – Dynamika přeměn v muslimském sousedství Evropy, Vyšehrad, Praha 1999 

Kropáček, L.: Islámský fundamentalismus, Vyšehrad, Praha 1996

Kropáček, L.: Súfismus: Dějiny islámské mystiky, Vyšehrad, Praha 2008 

Mendel, M.: Arabské jaro, Academia 2015

Mendel, M.: S puškou a Koránem – Pojmy a argumenty soudobého islámského fundamentalismu, Orientální ústav AV ČR, Praha 2008

Mendel, M.: Náboženství v boji o Palestinu, Atlantis, Brno 2000

Mendel, M.: Islámská výzva, Atlantis, Brno 1994

Mendel, M.: Džihád – islámská koncepce šíření víry,  Atlantis, Brno 2010

Ostřanský, B.: Atlas muslimských strašáků, Academia, Praha 2014

Pavlincová, H.; Horyna, B. (eds.): Slovník judaismus, křesťanství, islám, Nakladatelství Olomouc, Olomouc 2003  

Sorby, K.: Arabský východ 1945–1958, SAP, 2005

Souleimanov, E.: Konflikt v Čečensku: Minulost, současnost, perspektivy, SLON, Praha 2012

Šmíd, T. a kol.: Zapomenuté konflikty, CDK, Brno 2016

Qutb, S.: Milníky na cestě, Academia, Praha 2013

Tureček, B.: Nesvatý boj o Svatou zemi, Knižní klub 2011 

Tureček, B.: Labyrintem Íránu, Knižní klub 2013 

Tureček, B.: Blízký východ nad propastí, Knižní klub 2016

Ťupek, P.: Salafitský islám, Academia 2016  

Kolektiv autorů: Encyklopedie – světový terorismus, Svojtka&Co., Praha 2001


Doporučené podcasty k Blízkému východu (v angličtině):

•       LSE Middle East Podcast

•       POMEPS Conversations

•       Ottoman History Podcast

•       Middle East Law and Governance

Žádné komentáře:

Okomentovat