pondělí 1. listopadu 2021

R. I. P. Profesor Mahmúd Ayoub (1935 - 2021)

V požehnaném věku 86. let právě zemřel profesor Mahmúd Ayoub (Ajúb) - úžasný člověk i akademik v jedné osobě - kterého jsem měl štěstí potkat během fulbrajta na Hartford Seminary v Connecticutu, kde učil předměty související se ší´itským islámem a křesťansko-muslimským dialogem. 

Profesor Ayoub se narodil v Libanonu, kde v průběhu dětství přišel o zrak. Přes tuto těžkou ránu vystudoval filosofii na The American University v Bejrútu, náboženské myšlení na the University of Pennsylvania a Ph.D. z historie náboženství získal na Harvard University. Kromě Hartford Seminary vyučoval na celé řadě univerzit, včetně Berkeley, San Diego State University, the University of Toronto a McGill University. 

Dr. Ayoub je kromě řady článků také autorem knih: 
- Redemptive Suffering in Islam: A Study of the Devotional Aspects of Ashura in Twelver Shi'ism ("Vykupitelské utrpení v islámu: Studie devocionálních apektů svátku ašurá v klasickém ší´ismu") 
- The Qur’an and Its Interpreters (Korán a jeho interpretátoři, 2. díly) 
- Dirását fí al-‘Alaqat al-Masihíjja al-Islámíjja ("Studie křesťansko-muslimských vztahů") 
- Islam: Faith and History (Islám: Víra a historie) 

Profesor Ayoub byl veselý a laskavý člověk, který byl k dispozici studentům a kolegům nejen v posluchárně, ale rád pro ně pořádal se svou ženou Linou dýchánky i u sebe doma, kde okouzloval třeba historkami ze setkání s mnoha významnými osobnostmi nejen ší´itského islámu.
 
Odchodem profesora Ayouba ztratil tento svět velkou osobnost křesťansko-muslimského dialogu, ale nepochybně má teď možnost konzultovat výsledky své práce ve výšinách nebeských!

 الله يرحمه (Dej Pánbůh pokoj jeho duši)

Žádné komentáře:

Okomentovat