středa 6. listopadu 2019

"Korán, meč a volební urna" do každé domácnosti!

Pokud vás zajímá pojem "islamismus" v řadě svých podob, posuny v jeho chápání ve světě orientalistiky (francouzské, anglo-americké, české..) i mezi samotnými islamisty + přímo vývoj nejdůležitějších islamistických uskupení, hnutí, stran či teroristických organizací, tak věřím, že sáhnete po správné knize!

Je možné si ji na dobírku objednat zde.Knihu vydalo nakladatelství ACADEMIA v hard-backové edici "Orient". 


Struktura knihy: 

Úvod
Proč je diskuse o islamismu stále důležitá
Představení problematiky: islamismus v mediální a odborné debatě
Cíle textu a jeho struktura
Teoretické vymezení islamismu
1. 1. Vývoj pojmu islamismus a jeho teoretické vymezení
1. 2. Teoretické vymezení islamismu v odborném světě
1. 2. 1.  Teoretické vymezení islamismu ve frankofonním odborném prostředí
1. 2. 2. Teoretické vymezení islamismu v anglofonním odborném prostředí
1. 2. 2. 1. Shrnutí
1. 2. 3. Islamismus pohledem muslimů a islamistů
1. 2. 4. Teoretické vymezení islamismu dle českých a slovenských odborníků
1. 3. Diskuse kolem neologismů příbuzných pojmu islamismus
1. 3. 1. Politický islám
1. 3. 2. Radikální islamismus, militantní islám a islámský terorismus
1. 3. 3. Džihádismus a salafistický džihádismus
1. 3. 4. „Islamofašismus“
Geneze islamismu
2. Předchůdci a ideové zdroje islamismu
2. 1. Salafismus a jeho varianty v kontextu islámské modernity
2. 1. 1. Vývoj wahhábismu
2. 1. 2. Modernistický salafismus
2. 1. 3. Současné štěpení a variace salafismu
2. 1. 3. 1. Puristický salafismus
2. 1. 3. 2. Politický (politizovaný) salafismus
2. 1. 3. 3. Salafistický džihádismus
2. 1. 4. Shrnutí aneb jak se pokusit komplexněji chápat salafismus
2. 1. 5. Schéma historicko-politického vývoje salafismu a jeho vztahu k islamismu
2. 1. 6. Analogie salafismu s některými variantami židovské ortodoxie
2. 2. Antikolonialismus a lokální politizace súfíjského islámu
2. 2. 1. Protiruský odboj na Kavkaze (1817–1864) a imám Šamil
2. 2. 2. Hnutí Sanúsíja v severní Africe a Libyi
2. 2. 3. Abd al-Kádirův odboj v Alžírsku (1832–1847)
2. 2. 4. Mahdistický Súdán (1885–1889) a jeho dědicové
2. 2. 5. Deobandské hnutí v Indii
2. 2. 6. Izz ad-Dín al-Kassám v Palestině
2. 2. 7. Vliv protikoloniálního odboje na politizaci islámu: shrnutí
3. Vznik a rozmach islamismu ve 20. století
3. 1. Muslimské bratrstvo v Egyptě
3. 1. 1. Hasan al-Banná a vznik organizace
3. 1. 2. Politizace, radikalizace a perzekuce
3. 1. 3. Sajjid Qutb a qutbismus
3. 1. 4. Bratrstvo za Sádátovy éry a radikální odštěpené skupiny
3. 1. 5. Vývoj za Mubáraka
3. 1. 6. Arabské jaro – úspěch a pád do hlubin
3. 1. 7. Muslimské bratrstvo: shrnutí
3. 2. Odnože Muslimského bratrstva v islámském světě
3. 2. 1. Tuniská Ennahda
3. 2. 2. Palestinský Hamás
3. 2. 3. Muslimské bratrstvo v Sýrii
3. 2. 4. Muslimské bratrstvo v Jordánsku
3. 3. Další islamistické projekty na sklonku 20. století
3. 3. 1. Alžírsko
3. 3. 2. Turecko
3. 3. 2. 1. Erdoğan a Strana spravedlnosti a rozvoje (AKP)
3. 3. 2. 2. Turecko: shrnutí
3. 4. Další důležité koncepce islamismu: Pákistán a Írán
3. 4. 1. Indická muslimská identita a vznik Pákistánu
3. 4. 1. 1. Maudúdí a Džamá'at-e islámí
3. 4. 1. 2. Podpora mudžáhidů a radikalizace
3. 4. 2. Irán a ší'itské koncepce islamismu a Íránská islámská revoluce
3. 4. 2. 1. Velájat-e fakíh a íránský politický systém
3. 4. 2. 2. Další ší'itské koncepce islámské vlády v Íránu
3. 4. 2. 3. Vývoj Íránu po smrti Chomejního
3. 4. 2. 4. Írán: shrnutí
3. 4. 3. Export islámské revoluce a ší'itští islamisté za hranicemi Íránu
3. 4. 3. 1. Libanon
3. 4. 3. 2. Irák
4. Současné podoby islamismu
4. 1. Současné radikální verze islamismu
4. 1. 1. Vliv konfliktů v Afghánistánu a zrod Tálibánu
4. 1. 2. Al-Káida
4. 1. 3. Takzvaný Islámský stát v Iráku a Sýrii
4. 1. 4. Podobnosti a rozdíly mezi Al-Káidou a ISIS
4. 1. 5.  Radikalizace západních muslimů v aktuální francouzské debatě
4. 2. Současná pojetí umírněného islamismu a post-islamismus
4. 2. 1. Od islamismu k post-islamismu?
4. 2. 2. Příklady hnutí s post-islamistickými prvky
4. 2. 3. Islamismus a post-islamismus: shrnutí
Závěr

Žádné komentáře:

Okomentovat