sobota 24. března 2012

Íránský šáh o jaderných zbraních - Iranian shah on nuclear weapons

Shah d'Iran sur les armes nucléaires

Zajímavý dobový dokument k současným diskusím o íránských jaderných zbraních: Íránský šáh Mohammed Réza Páhlaví - tehdy spojenec Západu, včetně Izraele - obhajuje někdy v polovině 70. let nárok své země na jaderné zbraně. 

An interesting document to the current discussions about Iran's nuclear weapons: Iranian Shah Mohammed Reza Pahlavi - then an ally of the West, including Israel - advocates in the mid 70 years the claim of his country to nuclear weapons

Žádné komentáře:

Okomentovat